پوسته کله گاوی عقب مزدا

پوسته کله گاوی عقب مزدا
پوسته کله گاوی عقب مزدا

جزئیات محصولات

  • شرکت سفارش دهنده:
  • موارد استفاده: واحد خودروسازی
  • تاریخ تولید: 1394
  • سایز: -
  • توضیحات:

    جنس : چدن خاکستری